TURNIEJ CZTERECH STAWÓW > RegulaminDzisiaj jest 29-5-2020 godzina 3:16:06

Regulamin

 


TURNIEJ CZTERECH STAWÓW


REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH


1.    Zawody z cyklu „Turniej Trzech Stawów” nazywane dalej „Zawodami”, rozgrywane będą na stawach Rady Porozumienia w Siepietnicy, Wróblowej i Ujeździe – Ujazd I i Ujazd II.


2.    W Zawodach startować może każdy członek PZW z opłaconą kartą wędkarską, po opłaceniu startowego.


3.    Zawody rozgrywane będą bez podziału na kategorie.


4.    W przypadku większej ilości startujących, łowisko podzielone będzie na sektory - max 14 stanowisk w sektorze, minimalna ilość startujących – 5 zawodników. 
Wyjaśnienie:
a.  jeżeli będzie czterech startujących zawody nie odbędą się,
b. jeżeli będzie 5 – 14 startujących zawody rozgrywane są  w jednym sektorze,
c. 15 – 28 dwa sektory (np.: 16 startujących 2x8 stanowisk, 25 -> 13-12 stanowisk, itd.),
d. 29 – 42 trzy sektory (30 -> 3x10 stanowisk, 40 -> 14-13-13 itd.)
d. wielkości sektorów za ogólną zgodą startujących mogą  zmianie po uzgodnieniu na odprawie (100 % zgodność startujących).


5.    Szczegóły dotyczące Zawodów:      


a.    Zawody rozgrywane będą jako zawody jednoturowe w oparciu o Regulamin Zawodów PZW.


b.    Czas trwania tury - 4 godz. 


c.    Ilość zanęty – 20 l.


d.    Ilość przynęt - 2,5 l w tym 1 l ochotki zanętowej.


e.    Łowione ryby – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.


f.     Sygnały obowiązujące w czasie zawodów - podawane na odprawie przed Zawodami.


g.    Pozostałe szczegóły Zawodów podawane będą w odrębnych komunikatach przed Zawodami.


6.    W punktacji sektorowej za 1 miejsce (największa waga złowionych ryb) zawodnik otrzymuje 1 punkt, za 14 miejsce 14 punktów. W przypadku, gdy zawodnik z danego sektora nie złowi żadnej ryby otrzymuje tyle punktów, ile osób było w najliczniej obsadzonym sektorze plus jeden.


7.    Do punktacji końcowej zaliczane będą trzy najlepsze starty. W przypadku, gdy dany zawodnik nie brał udziału w trzech zawodach za każdą nieobecność otrzymuje 15 punktów (14 pkt z założenia za maksymalnie obsadzony sektor podczas całego cyklu zawodów plus jeden).


8.Zwycięzcą w każdej z kategorii w poszczególnych zawodach jest zawodnik, który uzyska najmniejszą liczbę punktów sektorowych i największą wagę złowionych ryb (pkt 6).


9.Zwycięzcą całego cyklu Zawodów w poszczególnych kategoriach zostaje zawodnik, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów sektorowych zgodnie z pkt. 6 i 7.
W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej ilości punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb w zaliczanych do punktacji tur, w dalszej kolejności punkty z wszystkich startów i dalej waga ryb z wszystkich startów. 


10. Nagrody:


a.    W poszczególnych zawodach cyklu TCS:
miejsca 1–3 – medale.


b.   W klasyfikacji końcowej cyklu TCS:
miejsca 1–3 – puchary, miejsca 1-6 dyplomy.


c.    Nagrody rzeczowe za miejsca 1 - 3 w klasyfikacji końcowej cyklu TCS oraz nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród zawodników uczestniczących w minimum trzech zawodach obecnych podczas losowania. Nagrody i ich ilość zależna jest od kwoty pozostałej ze startowego po odliczeniu kosztów organizacji Zawodów.


11. Puchar „Największa ryba TCS” – do klasyfikacji zaliczane są ryby złowione podczas TCS i zgłoszone przez zawodnika do konkursu „Największa ryba TCS”. Wygrywa zawodnik, który zgłosi rybę o największej masie.


12. Zawody organizowane są pod patronatem Koła PZW Jasło Rafineria.